Senyszyn – nieoficjalna strona

Biografia

Joanna Senyszyn urodziła się w Gdyni w 1949r. Ojciec był kapitanem Żeglugi Wielkiej, a matka projektantką mody.

W latach 70. Senyszyn była działaczką PZPR, a więc z polityką jest związana już od młodych lat. Później dołączyła do Solidarności, wraz z chwilą jej powstania. W 1995 roku, po 15 latach członkowstwa, wystąpiła z ruchu i wkroczyła w środowisko postkomunistyczne.

Joanna Senyszyn posiada tytuł profesora zwyczajnego dr hab. nauk ekonomicznych. Studiowała na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie później pracowała jako asystentka. Była również związana z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdynie, gdzie w latach 1994-1995 pełniła funkcję rektora. Od 1996 do 2002 roku była dziekanem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Później objęła funkcję kierownika Katedry Badań Rynku na Wydziale Nauk Społecznych.

W 1998 roku została radną sejmiku pomorskiego.

W 2001 roku Joanna Senyszyn została posłanką Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dostając się z listy SLD-UP. W 2005 powtórzyła swój sukces. W międzyczasie, w 2004 roku, była kandydatką do Parlamentu Europejskiego, ale nie zdobyła mandatu. Od 2005 do 2008 roku pełniła funkcję wiceprzewodniczącej SLD. W 2007 roku po raz trzeci dostała się do Sejmu. Wówczas kandydowała z koalicyjnej listy Lewicy i Demokratów. W 2011 roku po raz kolejny została wiceprzewodniczącą partii SLD.

Joanna Senyszyn należy do wielu komisji i organizacji. Jest członkinią m.in.: Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Kultury i Edukacji, Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE czy Delegacji do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Posłanka Senyszyn napisała do tej pory cztery książki i ponad 150 publikacji dotyczących m.in. marketingu i poziomu życia. Systematycznie prowadzi również politycznego bloga.